Orientering om beslutninger i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen grundet aflyst/udsat generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020

Grundet forsamlingsloft på 10 personer, som blev indført den 23. oktober, var det ikke muligt af afholde generalforsamlingen i Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen den 29. oktober 2020. Idet der heller ikke er udsigter til at generalforsamlingen kan afholdes inden sæsonstart den 1. april har bestyrelsen nu besluttet (uden at mødes fysisk) at springe denne generalforsamling over, og hermed gennemgå dagsordenen punkt for punkt og meddele de beslutninger, som er taget.

Såfremt der er medlemmer, der har indsigelse imod de af bestyrelsen trufne beslutninger, anmoder vi om at disse skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest søndag 31. januar 2021. Vi modtog ikke nogle indsigelser.

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen konstaterer, at den oprindelige generalforsamling var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Formandens beretning:

Formandens beretning er medsendt som bilag.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Det reviderede og underskrevne regnskab er medsendt som bilag. Aflysningen af generalforsamlingen og julematchen betyder, at der ved sæsonstart vil være flere penge i kassen end normalt. Formuen pr. d.d. er kr. 16.913,24.

 4. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen vedrørende opretholdelse af hjemmeside. Dette forslag tager bestyrelsen af bordet, idet man gerne vil have en diskussion og eventuel afstemning medlemmerne imellem. Dette forslag vil bestyrelsen lægge frem igen ved næste generalforsamling.

5. Fastsættelse af næste års kontingent:

Kontingentet fastsattes til uændret kr. 250,00.

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6:

Kasserer John Rifbjerg Erichsen og bestyrelsesmedlemmer Bent Murel og Niels Hartelius er genvalgt for 2 år.

7. Valg af suppleanter i henhold til § 6:

Britta Falsted og Ilse Jørgensen er genvalgt for 1 år som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 6:

Claus Hansen er genvalgt som revisor for 1 år, og Ole Falsted er valgt som revisorsuppleant for 1 år.

9. Eventuelt:

Bunkerpenge: Grundet alle aflysninger og ændringer i den forgangne sæson er det ikke blevet prioriteret at indsamle bunkerpenge.

Årets golfere: Årets golfere blev Anette Hartelius med 396 totalpoint og Gert Jørgensen med 434 totalpoint. De har hver fået overrakt et gavekort til proshoppen på kr. 200,00 samt et æresbevis.

Vingaver: Ulla har fået overrakt 2 flasker vin for godt samarbejde og hjælp igennem året. Christine i Vognporten fik en afskedsgave ved sin fratrædelse.

 

Ilse Jørgensen
Referent
16.
januar 2021