Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                                                                                 Marts 2021

Desværre har vintergolfen i Seniorklubbens regi ikke været mulig i denne vinter – alt sammen pga Corona, men det har været glædeligt at se, at nogle alligevel selv har booket tid om torsdagen. Nu er vi så klar til at tage hul på Seniorklubbens 39. sæson, igen med et varieret program med tællende stableford matcher, hold/parmatcher og venskabsmatcher. Der er planlagt 2 udflugter i år, da der ikke arrangeres seniortur pga Corona.

Turneringsprogram 2021:  Turneringsprogram er vedlagt, og der startes torsdag den 8. april med en åbningsmatch. Seniorklubben havde oprindeligt planlagt i stedet for morgenkaffe at være vært for en frokost inkl. 1 genstand for at kompensere for den aflyste generalforsamling. Men vi ser det desværre ikke for at være realistisk, at Vognporten er åben den 8. april, så derfor vil vi udskyde denne frokost til et senere tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre. Der er tilmelding til denne match (Seniorklubbens Åbningsmatch 2021), kun via Golfbox og senest mandag 5. april kl. 13:00.

Så længe vi ikke frit kan forsamles i Vognporten, vil der også være tilmelding til de efterfølgende matcher kun via Golfbox. Samboende vil blive sat på samme bold, så man skal blot være klar ved det hul på det tidspunkt man får oplyst. Se i øvrigt vedlagte bilag med retningslinier for afvikling af matchene, indtil vi frit kan forsamles igen i Vognporten.

Slagspil: Der vil i år være to torsdage med slagspil på programmet, som vil være obligatorisk for alle, dog med maximum 10 slag per hul. Deltagerne sendes ud i HCP orden.  Det vil være tællende matcher.

Matcher med tilmelding: Der kan igen i år vælges mellem tilmelding på listerne i klubhuset ELLER via Golfbox. Tilmeldingsfrist er altid torsdagen før, så noter jer de matcher med tilmelding, således at I får meldt til, inden det er for sent. Men bemærk, at listerne er suspenderet indtil videre.

Årets golfere:  I år vil der igen blive kåret 2 Årets Golfere – 1 dame og 1 herre. Der er mulighed for at spille 12 tællende matcher om disse titler, dog har man stadig mulighed for at vinde kapløbet med maximum 8 matcher. Ved over 8 matcher, tæller kun de 8 bedste.

Holdsammensætningen om torsdagen: Dette vil igen ske ved ren lodtrækning, uanset hvordan damer, herrer og ægtefolk kommer til at spille sammen. Dog vil der i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, blive lavet rene buggy-hold, for også at starte på nogle af de fjerntliggende huller. Vi fortsætter med at spille i 3 rækker –  A, B og C-række.

Bunkerpenge: Pga Corona blev der slet ikke samlet penge ind i sidste sæson, så vi har et lille efterslæb, og vi håber, at man ”spytter” lidt ekstra i kassen i år. De indsamlede penge doneres til Hospitalsklovnene på Børneafdelingen på Nykøbing F. Sygehus.

Kontingent: Kr. 250,00 bedes indbetalt til Nordea konto 2650–4395 665 311 (kasserer John Rifbjerg Erichsen) senest onsdag den 31. marts 2021. Hvis man har en anden bankforbindelse, kan det være en god ide, at indbetale i god tid.

Seniorklubbens hjemmeside:www.senior-golf.dk vises bl.a. resultatliste for de tællende matcher samt andre oplysninger om Seniorklubben, som kan være interessante for medlemmerne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i Seniorklubben gives samtidig tilladelse til, at ens navn, medlemsnummer samt foto kan fremkomme på Seniorklubbens hjemmeside.

På gensyn den 8. april og velkommen til en ny spændende sæson. Vi håber, at I talstærkt vil støtte op om alle arrangementerne på trods af restriktioner.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gert Jørgensen
Formand