Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                                                                                                                                                                                                             Marts 2022

Vintergolfen i Seniorklubbens regi har heldigvis kunnet gennemføres helt som tidligere uden hensyn til Corona. Dog har der været nogle gange, hvor vi ikke har spillet, da ingen mødte op pga dårligt vejr. Nu er vi så klar til at tage hul på Seniorklubbens 40. sæson, igen med et varieret program med tællende stableford matcher, hold/parmatcher og venskabsmatcher. Der er planlagt 2 udflugter i år.

Turneringsprogram 2022:  Turneringsprogram er vedlagt, og der startes torsdag den 7. april med en åbningsmatch, hvor Seniorklubben er vært ved en gang morgenmad, som indtages kl. 08:30. Vi slår ud fra kl. 09:30. Der er tilmelding til denne match, via liste i klubhuset eller via Golfbox (Seniorklubbens Åbningsmatch 2022) og senest torsdag 31. marts kl. 13:00.

Slagspil: Der vil i år være en torsdag med slagspil på programmet, som vil være obligatorisk for alle, dog med maximum 10 slag per hul. Deltagerne sendes ud i HCP orden.  Det vil være en tællende match.

Matcher med tilmelding: Der kan igen i år vælges mellem tilmelding på listerne i klubhuset ELLER for nogen matchers vedkommende også via Golfbox. Tilmeldingsfrist er altid torsdagen før, så noter jer de matcher med tilmelding, således at I får meldt til, inden det er for sent.

Årets golfere:  I år vil der igen blive kåret 2 Årets Golfere – 1 dame og 1 herre. Der er mulighed for at spille 14 tællende matcher om disse titler, dog har man stadig mulighed for at vinde kapløbet med 10 matcher. Ved over 10 matcher, tæller de 10 bedste.

Holdsammensætningen om torsdagen: Dette vil igen ske ved ren lodtrækning, uanset hvordan damer, herrer og ægtefolk/samboende kommer til at spille sammen. Dog vil der i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, blive lavet rene buggy-hold, for også at starte på nogle af de fjerntliggende huller. Vi fortsætter med at spille i 3 rækker –  A, B og C-række.

13 huller: Som noget nyt vil der i år være mulighed for at spille 13 huller. Betingelserne for at spille 13 huller er omtalt i retningslinierne for tællende matcher, som er vedlagt. Bemærk venligst, at man ikke kan spille 13 huller i holdmatcher eller parmatcher (heller ikke 9 huller).

Kontingent: Bemærk, at i år er kontingent forhøjet til kr. 300,00, som bedes indbetalt til Nordea konto 2650–4395 665 311 (kasserer John Rifbjerg Erichsen) senest torsdag den 31. marts 2022 og meget gerne oplyse navn og medlemsnummer. Hvis man har en anden bankforbindelse, kan det være en god ide, at indbetale i god tid.

Seniorklubbens hjemmeside:www.senior-golf.dk vises bl.a. resultatliste for de tællende matcher samt andre oplysninger om Seniorklubben, som kan være interessante for medlemmerne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i Seniorklubben gives samtidig tilladelse til, at ens navn, medlemsnummer samt foto kan fremkomme på Seniorklubbens hjemmeside.

På gensyn den 7. april og velkommen til en ny spændende sæson. Vi håber, at I talstærkt vil støtte op om alle arrangementerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gert Jørgensen
Formand