Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Marts 2023

Så er vi så klar til at tage hul på Seniorklubbens 41. sæson, igen med et varieret program med tællende stableford matcher, hold/parmatcher og venskabsmatcher. Der er planlagt en seniortur og en udflugt i år.

Turneringsprogram 2023:  Turneringsprogram er vedlagt, og der startes torsdag den 13. april med en åbningsmatch, hvor Seniorklubben er vært ved en gang morgenmad, som indtages kl. 08:30. Vi slår ud fra kl. 09:30. Der er tilmelding til denne match, via liste i klubhuset senest torsdag 6. april kl. 13:00.

Torsdag 11. maj: Bemærk mødetid kl. 12:45 pga ca 50 greenfee gæster om formiddagen.

Slagspil: Der vil være en gang med slagspil på programmet, som vil være obligatorisk for alle, dog med maximum 10 slag per hul. Deltagerne sendes ud i HCP orden.  Det vil være en tællende match.

Matcher med tilmelding: Der kan vælges mellem tilmelding på listerne i klubhuset ELLER for nogen matchers vedkommende også via Golfbox. Tilmeldingsfrist er altid torsdagen før, så noter jer de matcher med tilmelding, således at I får meldt til, inden det er for sent.

Årets golfere:  I år vil der igen blive kåret 2 Årets Golfere – 1 dame og 1 herre. Der er mulighed for at spille 14 tællende matcher om disse titler, dog har man mulighed for at vinde kapløbet med 10 matcher. Ved over 10 matcher, tæller de 10 bedste.

Holdsammensætningen om torsdagen: Dette vil ske ved ren lodtrækning, uanset hvordan damer, herrer og ægtefolk/samboende kommer til at spille sammen. Dog vil der i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, blive lavet rene buggy-hold, for også at starte på nogle af de fjerntliggende huller. Vi spiller i år i 2 rækker –  A og B-række – efter et ønske på generalforsamlingen.

9 og 13 huller: Som forsøgsordning vil der i år være mulighed for at spille 9 og 13 huller med start fra hul 1 kl. 10:30, således at man kommer ind nogenlunde samtidig med dem, der har spillet 18 huller. Dette var et ønske på generalforsamlingen for at kunne deltage i det sociale samvær efter dagens match. Betingelserne for at spille 13 huller er omtalt i retningslinierne for tællende matcher, som er vedlagt. Bemærk venligst, at 9 og 13 hullers-spillere ikke kan deltage i hold/par matcher, men selvfølgelig kan man stadig møde kl. 10:30 og spille for sig selv.

Kontingent: Kontingentet er kr. 300,00, som bedes indbetalt til Nordea konto 2650–4395 665 311 (kasserer John Rifbjerg Erichsen) senest torsdag den 30. marts 2023 med oplysning af navn og medlemsnummer.

Spiller ude: Når der er mulighed for at spille ude ifm venskabsmatcher, udflugt og seniortur vil der kun være løbende start fra hul 1 mellem kl. 09:00 og kl. 10:00 for dem, som spiller hjemme.

Seniorklubbens hjemmeside:www.senior-golf.dk vises bl.a. resultatliste for de tællende matcher samt andre oplysninger om Seniorklubben, som kan være interessante for medlemmerne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i Seniorklubben gives samtidig tilladelse til, at ens navn, medlemsnummer samt foto kan fremkomme på Seniorklubbens hjemmeside.

På gensyn den 13. april og velkommen til en ny spændende sæson. Vi håber, at I talstærkt vil støtte op om alle arrangementerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gert Jørgensen
Formand