Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                               Marts 2024

Så er vi så klar til at tage hul på Seniorklubbens 42. sæson, igen med et varieret program med tællende stableford matcher, hold/parmatcher, udflugter og venskabsmatcher.

Turneringsprogram 2024:  Turneringsprogram er vedlagt, og der startes torsdag den 4. april med en åbningsmatch, hvor Seniorklubben byder på morgenkaffe kl. 08:30. Vi slår ud fra kl. 09:30. Der er tilmelding til denne match via liste i klubhuset senest torsdag 28. marts kl. 13:00.

Matcher med tilmelding: Noter jer de matcher med tilmelding, således at I får meldt til, inden det er for sent. Tilmeldingsfrist er altid torsdagen før på listerne i klubhuset. Tilmelding til mad er altid bindende.

Holdsammensætningen om torsdagen: Dette vil ske ved ren lodtrækning, uanset hvordan damer, herrer og ægtefolk/samboende kommer til at spille sammen. Dog vil der i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, blive lavet rene buggy-hold, for også at starte på nogle af de fjerntliggende huller.

Faste 9 hullers spillere: Som noget nyt vil vi i år tilbyde 9 hullers-spillere at spille i en separat række (C-række), således at man i forbindelse med de tællende matcher kan spille om præmier. 1 dame og 1 herre har også mulighed for at blive årets golfere i C-rækken. Start kl. 09:00 eller kl. 10:30.

Vi kan ikke tilbyde holdmatcher til 9 hullers-spillere, men man er selvfølgelig velkommen til at spille 18 huller disse dage.

VIGTIGT: Man skal ved indmeldelse/betaling af kontingent tilkendegive om man er 9 hullers-spiller ved at tilføje ”9 huller” i tekst, når man indbetaler. Se også separat bilag med regelsæt for faste 9 hullers-spillere.

Antal rækker: Individuelle matcher (stableford + slagspil) spilles i 3 rækker – A, B og C, hvor C er lig med faste 9 hullers-spillere.

Årets golfere:  I år vil der blive kåret 4 Årets Golfere – 1 dame og 1 herre (18 hullers i A og B række) samt 1 dame og 1 herre (9 hullers i C række). Der er mulighed for at spille 14 tællende matcher om disse titler, dog har man mulighed for at vinde kapløbet med 10 matcher. Ved over 10 matcher, tæller de 10 bedste.

Kontingent: Kontingentet er kr. 300,00, som bedes indbetalt til Nordea konto 2650–4395 665 311 (kasserer John Rifbjerg Erichsen) senest onsdag den 27. marts 2024 med oplysning af navn og medlemsnummer – og oplyse hvis man er fast 9-hullers spiller ved at tilføje ”9 huller” i tekst.

Spiller ude: Når der er mulighed for at spille ude ifm venskabsmatcher, udflugt og seniortur vil der kun være løbende start fra hul 1 mellem kl. 09:00 og kl. 10:00 for dem, som spiller hjemme.

Seniorklubbens hjemmeside:www.senior-golf.dk vises bl.a. resultatliste for de tællende matcher samt andre oplysninger om Seniorklubben, som kan være interessante for medlemmerne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at ved indmeldelse i Seniorklubben gives samtidig tilladelse til, at ens navn, medlemsnummer samt foto kan fremkomme på Seniorklubbens hjemmeside.

På gensyn den 4. april og velkommen til en ny spændende sæson. Vi håber, at I talstærkt vil støtte op om alle arrangementerne, og håber ikke mindst, at vort tiltag for faste 9 hullers-spillere vil falde i god jord. Vi forbeholder os ret til ændringer undervejs, hvis noget skulle vise sig uhensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Gert Jørgensen
Formand