Lokalregler for Golfklubben Storstrømmen (2022)

For ikke at vi skal “misse” en evt. opdatering, så henvises til moderklubbens hjemmeside www.storstroemmen.dk .