Lokalregler for Golfklubben Storstrømmen (2019)

1) Banemarkeringer
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde / gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringer med grøn top: Område med spilleforbud
Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2) Alle gule, røde og blå markeringer, plade og afstands- og henvisningssten er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1

3) Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 3 og hul 4, er kun gældende for spil af hul 3. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1

4) Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 5, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;
ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
Findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

5) Hvis en bold er i strafområdet på hul 10 (begge søer ved teestedet), 11. hul eller 18. hul, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag.
Tage lempelse efter regel 17.1 eller
Som en ekstra mulighed, droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen.
Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3 (E1.1)

6) De unge træer identificeret ved støttepæle eller rør, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

7) Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf ved overtrædelse af Lokalregler: Hulspil – tab af hul; Slagspil – 2 strafslag

Godkendt af DGU 2019