Kontingentet for 2022 er 300 kr.

Beløbet overføres inden den 31. marts 2022 til kasserer John Rifbjerg Erichsen

på Nordea konto nr. 2650 – 4395 665 311

HUSK !!  at anføre navn og medlemsnummer.