Kontingentet for 2021 er 250 kr.

Beløbet overføres inden den 31. marts 2021 til kasserer John Rifbjerg Erichsen

på Nordea konto nr. 2650 – 4395 665 311

HUSK !!  at anføre navn og medlemsnummer.