Kontingentet for 2020 er 250 kr.

Beløbet overføres inden den 1. april 2020 til kasserer John Rifbjerg Erichsen

på Nordea konto nr. 2650 – 4395 665 311

HUSK !!  at anføre navn og medlemsnummer.