Konverteringstabeller pr. 1. april 2020

Vi henviser til Golfklubben Storstrømmens hjemmeside, da det format det er lavet i ikke umiddelbart kan overføres til vor hjemmeside. Man kan gå ind på www.storstroemmen.dk 

Venligst bemærk, at banen er blevet “rated” pr 1. april 2020, hvilket kan betyde, at nogle har mistet et slag.