Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                   Regler for tællende matcher

Årets Golfere
Når en tællende match er på programmet, skal man på den fremlagte liste udfor sit navn sætte X ved det antal huller man ønsker at spille – 9 eller 18 huller. Ved at sætte X på listen tilmelder man sig dagens turnering.

Efter spillet skal man notere sine point i rubrikken: Stableford point. Gør man ikke det, bliver man reguleret efter N/R-reglen dvs indrapporteret med 0 point.

Oplysningerne på listen anvendes til at udregne dagens resultater for de 2 rækker, samt hvem der er vindere i henholdsvis A og B-række. Oplysningerne bliver også brugt til at udregne spillerens fremmøde, gennemsnit af stableford point, samt antal totalpoint. Den dame og den herre, som ender med flest totalpoint, kåres som årets golfere.

Resultaterne kan løbende ses på Seniorklubbens hjemmeside www.senior-golf.dk .

Da der udløses en præmie for hver 5. fremmødte spiller i hver række, er det vigtigt, at alle noterer relevante oplysninger på listen, da bare en enkelt udeladelse kan koste en spiller en præmie.

Handicapregulering i Golfbox
Efter hver tællende match, skal man udover at notere sig på listen, aflevere korrekt udfyldt scorekort.

Scorekortene bliver efterfølgende tastet ind i Golfbox for handicapregulering.

VIGTIGT!!!
Disse to systemer fungerer uafhængige af hinanden.
Af hensyn til fordeling af opgaverne i bestyrelsen er det ikke samme person, der udregner resultater og taster i Golfbox, hvilket vil sige, at den der udregner resultater iht den fremlagte liste, ikke er i besiddelse af scorekortene.

Så det er altså ikke nok kun at aflevere scorekort!

Så husk både at notere sig på den fremlagte liste og at aflevere scorekort. En tællende match er en turnering, hvor Seniorklubben er forpligtet til at overholde regler for turneringer efter direktiv fra moderklubben.


Seniorklubbens bestyrelse
Marts 2019