Ingen fastlagte arrangementer p.t.

Vi spiller de næste 2 torsdage (28/5 og 4/6) tællende matcher til årets golfere.