2021 – 39. sæson

Efter som Corona restriktionerne er blevet lempet lidt, fortsætter vi fremadrettet efter den udsendte Turneringsplan 2021.
Husk Corona pas, såfremt man ønsker at opholde sig i Vognporten efter matchen.