Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen er en  » klub i klubben » og har til formål

  • at samle ældre golfspillere om spillet på banen
  • at opmuntre, vedligeholde og forøge medlemmernes golffærdigheder
  • at samle medlemmerne til socialt samvær
  • at arrangere matcher med andre klubber

alt under iagttagelse af etikette og spillets regler.

Som medlemmer kan optages spillere, der er fyldt 55 år, og som har erhvervet et handicap på max. 72. Der spilles på torsdage året rundt. I perioden fra start april til slut oktober spilles efter fastlagt turneringsplan inklusiv en julematch i december. I perioden med start november og til slut marts spilles vintergolf. Gæstespillere er velkomne. Der betales green-fee efter Golfklubben Storstrømmens gældende regler. Gæstespillere spiller udenfor præmierækken.