Seniorklubben er en  » klub i klubben »  i Golfklubben Storstrømmen og har til formål

  • at samle ældre golfspillere om spillet på banen
  • at opmuntre, vedligeholde og forøge medlemmernes golffærdigheder
  • at samle medlemmerne til socialt samvær
  • at arrangere matcher med andre klubber

alt under iagttagelse af etikette og spillets regler. Som medlemmer kan optages spillere, der er fyldt 55 år, og som har erhvervet et handicap på max. 72. Der spilles turneringer på torsdage fra primo april til ultimo oktober. For gæstespillere, der ikke er medlem af Seniorklubben, er turneringsfeen 200 kr., og der spilles uden for præmierækken.